کلاس آموزشی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

آموزش پایه هشتم – کلاس ابوریحان

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هشتم – کلاس ابوریحان کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/abureihan

آموزش پایه هفتم – کلاس خوارزمی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هشتم – کلاس حافظ کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/hafiz

آموزش پایه هشتم – کلاس سعدی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هشتم – کلاس سعدی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/saadi

آموزش پایه هشتم – کلاس فردوسی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه هشتم – کلاس فردوسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/ferdousi

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi