فعالیت فرهنگی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

تئاتر پایه هشتم – مدرس آقای فیضی پور

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هشتم – تئاتر کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f2

خوشنویسی پایه هشتم – مدرس آقای شولی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هشتم- خوشنویسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f3

طراحی پایه هشتم – مدرس آقای محمدی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هشتم- طراحی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f4

عکاسی پایه هشتم – مدرس آقای قطمیری

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هشتم- عکاسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f1

فیلم سازی پایه هشتم – مدرس آقای میرشریف

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هشتم- فیلم سازی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f7

موسیقی سنتی پایه هشتم – مدرس آقای نوری

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هشتم- موسیقی سنتی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f5

موسیقی کلاسیک پایه هشتم – مدرس آقای مشایخی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه هشتم – موسیقی کلاسیک کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08f6

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi