فعالیت پژوهشی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

هوا فضا پایه هشتم – مدرس آقای مهندس مشایخی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هشتم – هوا فضا کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p1

کمیکار پایه هشتم – مدرس آقای مهندس غریب زاده

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هشتم- کمیکار کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p2

ربات فوتبالیست پایه هشتم – مدرس آقای مهندس دائمی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هشتم- ربات فوتبالیست کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p3

ربات امدادگر پایه هشتم – مدرس آقای مهندس فغانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هشتم- ربات مسیریاب کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p4

ربات مسیریاب پایه هشتم – مدرس آقای مهندس مهدی پور

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هشتم- ربات مسیریاب کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p5

معماری پایه هشتم – مدرس آقای مهندس رحیمی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هشتم- معماری کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p6

فیزیکار پایه هشتم – مدرس آقای مهندس زمانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هشتم- مکانیک کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p7

پزشکی پایه هشتم – مدرس آقای دکتر ایوانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه هشتم- پزشکی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam08p8

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi