کلاس آموزشی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

آموزش پایه نهم – کلاس خیام

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه نهم – کلاس خیام کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/khayam

آموزش پایه نهم – کلاس ملاصدرا

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه نهم – کلاس ملاصدرا کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/mullasadra

آموزش پایه نهم – کلاس مولوی

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه نهم – کلاس مولوی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/moulavi

آموزش پایه نهم – کلاس میرداماد

برای ورود به کلاس لطفا روی آموزشی پایه نهم – کلاس میرداماد کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/mirdamad

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi