فعالیت فرهنگی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

تئاتر پایه نهم – مدرس آقای فیضی پور

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – تئاتر کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f2

خوشنویسی پایه نهم – مدرس آقای شولی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – خوشنویسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f3

طراحی پایه نهم – مدرس آقای محمدی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – طراحی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f4

عکاسی پایه نهم – مدرس آقای قطمیری

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – عکاسی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f1

فیلم سازی پایه نهم – مدرس آقای میرشریف

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – فیلم سازی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f7

موسیقی سنتی پایه نهم – مدرس آقای نوری

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – موسیقی سنتی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f5

موسیقی کلاسیک پایه نهم – مدرس آقای مشایخی

برای ورود به کلاس لطفا روی فرهنگی پایه نهم – موسیقی کلاسیک کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09f6

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi