فعالیت پژوهشی مورد نظر را در نوار پایین انتخاب کنید

هوا فضا پایه نهم – مدرس آقای مهندس مشایخی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه نهم- هوا فضا کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p1

کمیکار پایه نهم – مدرس آقای مهندس غریب زاده

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه نهم- کمیکار کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p2

ربات فوتبالیست پایه نهم – مدرس آقای مهندس دائمی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه نهم- ربات فوتبالیست کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p3

ربات امدادگر پایه نهم – مدرس آقای مهندس فغانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه نهم- ربات مسیریاب کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p4

ربات مسیریاب پایه نهم – مدرس آقای مهندس مهدی پور

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه نهم- ربات مسیریاب کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p5

معماری پایه نهم – مدرس آقای مهندس رحیمی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه نهم- معماری کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p6

مکانیک پایه نهم – مدرس آقای مهندس زمانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه نهم- مکانیک کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p7

پزشکی پایه نهم – مدرس آقای دکتر ایوانی

برای ورود به کلاس لطفا روی پژوهشی پایه نهم- پزشکی کلیک نمایید و یا آدرس لینک زیر را در قسمت URL نرم افزار ادوب کانکت کپی کنید.

https://schoolonlin.ir/salam09p8

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi