اهداف ورزشی

  • شکل دهی فضای آموزشی که در آن به شادابی، تحرک، تندرستی و تربیت بدنی اهمیت داده می شود.
  • پرورش دانش آموزانی با آمادگی جسمانی قابل قبول
  • یادگیری و پیگیری حداقل یک رشته تخصصی ورزشی در طول سه سال تحصیلی
  • تشکیل تیم های ورزشی و شرکت در مسابقات مختلف

افتخارات ورزشی در سال ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸

افتخارات ورزشی دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

نام و نام خانوادگی پایه نام مسابقه رشته رتبه
فراز محمد ولی زاده هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک دو میدانی دوم
امیر سالار ناصری نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک دو میدانی اول
علیرضا سبحانی هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک شطرنج دوم
آریان خانجانی هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک هندبال دوم
آریان شوشتری هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک هندبال دوم
آرمین مسعودی نهم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک هندبال دوم
شایان محمد تقی هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک هندبال دوم
محمدحسن کاظمی هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک هندبال دوم
پارسا صمدیان هفتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک هندبال دوم
آرمین ممیز هفتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک شنا اول
ایلیا رفیع زاده هشتم مسابقات فرهنگی هنری منطقه یک شنا اول
امیر سالار ناصری نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام دو استقامت اول
امیر علی فخرالدین نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام پینگ پنگ اول
علیرضا سبحانی هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام شطرنج اول
ایلیا رفیع زاده هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام شنا اول
محمدحسن کاظمی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طنا ب کشی اول
کوروش کمیلی زاده نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طنا ب کشی اول
بردیا نشاطی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طنا ب کشی اول
محمد امین رحمانی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طنا ب کشی اول
ارشیا ایزدی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طنا ب کشی اول
دانیال صفاریان نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طنا ب کشی اول
آرمین روحانی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طنا ب کشی اول
آبتین کریمی هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طنا ب کشی اول
امید افتخاری هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طنا ب کشی اول
سپهر حسینی هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام طنا ب کشی اول
امیر علی فخرالدین نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام پینگ پنگ دوم
محمد پارسا امیری هفتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام پینگ پنگ دوم
امیرحسین هاشمی هفتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام پینگ پنگ دوم
علیرضا سبحانی هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام شطرنج سوم
علیرضا تاجبان هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام شطرنج سوم
علی کریمی هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام شطرنج سوم
پارسا صمدیان هفتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام شطرنج سوم
محسن باقری نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام فوتبال سوم
فراز محمد ولی زاده نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام فوتبال سوم
آرمین مسعودی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام فوتبال سوم
شروین شمسیان نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام فوتبال سوم
باربد پاکرایی نهم مسابقات جشنواره ورزشی سلام فوتبال سوم
رادین غفوری اصل هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام فوتبال سوم
علی داد اسمعیلی هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام فوتبال سوم
ارشیا نصراله زاده هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام فوتبال سوم
آریان خانجانی هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام فوتبال سوم
امیرمحمد کدخدایی هشتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام فوتبال سوم
حسام حجتی هفتم مسابقات جشنواره ورزشی سلام فوتبال سوم

دیگر افتخارات

افتخارات دانش آموزان سلام اسلام پسرانه دوره اول

© کپی رایت - دبیرستان پسرانه سلام اسلام (دوره اول) - Enfold Theme by Kriesi