کسب مقام اول جشنواره نوجوان خوارزمی در بخش زبان انگلیسی توسط آقایان آرین ورنوس،آرین عادلی، آرتین عزیزیان و دانیال تمیزی را به خانواده بزرگ سلام تبریک می گوییم.