کلاس فرهنگى-هنرى روز های پنجشنبه

زنگ کار و فناوری – کار گرانیت

مراسم اربعین سید و سالار شهیدان

آزمایش اسلایم (توپ شیطونک)

زنگ رایانه و کار و فناوری

زنگ آزمایشگاه

روز دانش آموز

قرائت قرآن کریم سوره اخلاص توسط دانش آموزان پایه هشتم

اردوى بهشت مادران

برنامه های آموزشی و مطالعاتی نیمسال اول تحصیلی – پایه نهم