نمایشنامه خوانی مدرسه سلام اسلام

افتخارات مسابقات فرهنگی منطقه ۱ آموزش و پرورش

تئاتر دانش آموزی مدرسه سلام اسلام

هفتمین دوره مسابقات فرهنگی هنرى ” اسوه حسنه “

ششمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری اسوه حسنه ۹۸-۹۷

تصاویری از تمرینات و اجرای گروه سرود در مسابقات منطقه ۱

کسب رتبه های برتر در مسابقات فرهنگی هنری منطقه ۱ استان تهران

نتایج درخشان دانش آموزان سلام اسلام در مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

سلام اسلام در پنجمین دوره مسابقات فرهنگی هنری اسوه حسنه

اعزام دانش آموزان به مسابقات قرآن و عترت