مسابقات آسیا و اقیانوسیه تایلند – بانکوک ۲۰۱۷

مسابقات ایران اپن ۲۰۱۷

جشنواره ایده و اختراعات کوشینگ – تایوان ۲۰۱۹

مسابقات جهانی آسیا و اقیانوسیه – مسکو – روسیه ۲۰۱۹

مسابقات جونیورکاپ ۲۰۱۹

جشنواره دانش آموزی مدکاپ

مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۱۹ سیدنی استرالیا

مسابقات جونیورکاپ ۲۰۱۹

اختتامیه هشتمین جشنواره پژوهشی سلام کاپ

هشتمین دوره مسابقات پژوهشی سلام کاپ